PRACA PRZEDSZKOLA


„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”  /Robert Fulghum/

 

Z życia przedszkola:

Dzieciństwo to najpiękniejszy etap w życiu, to czas, w którym niebagatelną rolę odgrywa przedszkole. Nasza placówka jest miejscem, w którym dzieci w rodzinnej, pełnej szacunku i zrozumienia atmosferze, mogą spędzać czas i rozwijać się w każdej dziedzinie. Budzimy w dziecku chęć do działania, tworzenia w różnych formach wyrażania siebie.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności społecznych. W naszym przedszkolu dzieci uczą się współdziałania w grupie, poznają system wartości, norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pełni rolę przewodników po nieznanym jeszcze przedszkolakom świecie. Poprzez organizację interesujących zajęć np. rozwijających umiejętności plastyczne, rytmiczno-muzyczne, logopedyczne, językowe (j.angielski), rozbudzamy w dzieciach chęć poznawania świata, zdobywania wiedzy i próbowania własnych sił w różnych dziedzinach.

Edukację najmłodszych wspieramy poprzez wyjścia na spacery, do biblioteki (w której dzieci są wprowadzane w świat książek), wycieczki, a także przez pogadanki z zaproszonymi gośćmi np. policjantami.

Dbamy również o usportowienie naszych podopiecznych (organizowanie ćwiczeń gimnastycznych w sali i na świeżym powietrzu). Organizujemy czas tak, aby dzieci miały możliwość swobodnych zabaw w budynku, w ogrodzie przedszkolnym lub przylegającym do niego placu zabaw.

Proponujemy:

- Spotkania integracyjne: dla Rodziców w formie warsztatów (wspólne kolędowanie), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, spotkania z górnikami (Barbórka), ze strażakami (Dzień Strażaka), z Kołem Gospodyń Wiejskich (dożynki wiejskie).

- Imprezy dla dzieci: Dzień Przedszkolaka, pasowanie na starszaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kundelka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, wigilijka przedszkolna, bal karnawałowy, powitanie poszczególnych pór roku, kolorowe dni, zajęcia kulinarne, wyjazdy do teatru, kina, wycieczki autokarowe, pożegnanie starszaków.

Nasze przedszkole może poszczycić się wieloma dyplomami, certyfikatami, pucharami za udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Ciekawe wydarzenia z życia naszego przedszkola rejestrujemy w kronikach przedszkolnych, które istnieją od założenia naszej placówki.

Nasza placówka czynna jest od 7.00 – 16.00.