PETYCJE


W dniu 07.08.2020r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach wpłynęła
petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672
Warszawa dot. programu edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat",
adresowanego do klas 1 - 3 szkół podstawowych.

Plik do pobrania: petycja