Bieg po zdrowie


Bieg po zdrowie
 
„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Główne cele programu:
• opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
• pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
• zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Link do strony internetowej:

https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/

https://psselubartow.pis.gov.pl/?dep=6