ŻYCZENIA WIELKANOCNE


2021-03-31

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Niech Rezurekcyjna radość będzie umocnieniem miłości,
słonecznej nadziei i niezłomnej wiary,
a prawda, która wypływa z Ewangelii umocni w tym,
co dobre i szlachetne.
Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście w tak trudnym czasie.
Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
w życiu prywatnym i zawodowym


przesyłają


Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach