WYTYCZNE GIS, MZ


2020-05-13

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04.05.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

PLIK DO POBRANIA:

wytyczne GIS

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

PLIK DO POBRANIA:

wytyczne MZ, MEN, PIS