SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!


2024-06-03

        Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Przedszkolaki i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców oraz wszystkim zaangażowanym osobom, darczyńcom oraz sponsorom za życzliwość, pomoc i wsparcie podczas organizacji PIKNIKU RODZINNEGO.
        To dzięki Państwu mogliśmy przeprowadzić tę wspaniałą imprezę, która wpisała się już na trwale w kalendarz imprez i uroczystości, dając wsparcie dla realizacji planów i rozwoju naszej placówki. Państwa pomoc i ofiarność jest podstawą do wyrażenia naszej wdzięczności w słowach podziwu dla Państwa bezinteresowności, dobroci i przyjaźni.

        Serdecznie dziękujemy również Rodzicom oraz OSP w Łękach za organizację Dnia Dziecka, który umilił czas przede wszystkim najmłodszym, ale także pozwolił na integrowanie społeczności lokalnej.

Wszystkim Dzieciom życzymy, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!" J. Korczak