OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE


2023-11-15

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” - te słowa Józefa Piłsudskiego stanowiły motto akademii szkolnej z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odbyła się ona w piątek 10 listopada. Tradycyjnie uroczystość tą rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w obecności pocztu sztandarowego szkoły.
Program artystyczny w tym roku został przygotowany został przez uczniów klasy VI oraz p. K. Kwaśniak. Oprawą muzyczną zajęła się p. J. Majda. Dodatkowo przygotowania i występy wspierali p. Ł. Jarosz oraz ks. P. Faruga.

Przypomniał on nam najważniejsze wydarzenia historyczne prowadzące do rozbiorów Polski. Uświadomił nam również, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości i podejmowali nieustanną walkę o odzyskanie swojego państwa. Inscenizację wzbogaciły pieśni patriotyczne z tego okresu. Uczniowie przypomnieli również postać patronki naszej szkoły i znaczenie jej patriotycznych utworów dla Polaków w czasach niewoli. Po odśpiewaniu Roty złożono kwiaty pod popiersiem Marii Konopnickiej. Ten wzruszający występ stał się dla wszystkich krótką lekcją patriotyzmu, zachęcający do refleksji nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.

Autor artykułu: M. Pencko