MAJOWE ŚWIĘTA


2021-04-29

„A wtem trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała...”. Dlaczego data ta jest tak ważna dla dziejów naszego narodu? Myślę, że każdy z nas próbował znaleźć  odpowiedź na to pytanie. Zapewne dlatego, że Konstytucja uchwalona w  dniu 3 maja 1791 była śmiałą jak na owe czasy próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej  i wprowadzała Polskę na drogę postępu. Tak wzniosłe wydarzenie, jakim było przyjęcie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji stało się dla następnych pokoleń Polaków bardzo ważnym dziedzictwem narodowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja jest dziś dla nas lekcją obywatelską. Uczy nas odpowiedzialności za państwo, a także podejmowania trudnych, a koniecznych kroków w celu jego reformowania.

Z tym trudnym tematem spróbowali się zmierzyć również uczniowie klasy VII na zajęciach z wychowawcą. Przemyślenia, wnioski zostały zebrane w postaci prezentacji do obejrzenia, której zapraszamy. 

Prezentacja przygotowana przez ucznia kl. VII Patryka Ż. (pod opieką M. Pencko):

3 maja - prezentacja

Klasa VI przygotowała równie ciekawy materiał  i zaprasza do obejrzenia.

Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy VI (pod opieką I. Sroki)

Kurier Łęcki - Majowe Święta

Autorzy: M. Pencko, I. Sroka, Patryk Ż. kl. VII, Uczniowie kl. VI