KONKURS EKOLOGICZNY - ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII


2023-11-14

Wzorem lat ubiegłych nasza placówka przystępuje do XIX edycji konkursu ekologicznego "Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii", którego organizatorem jest Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Celem konkursu jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w akcji. Zużyte baterie można przynieść do szkoły i przedszkola wrzucić do specjalnego pojemnika.

Uczniowie zgłaszają swojemu wychowawcy, że przynieśli baterie, a tym samym mają możliwość uzyskania uwagi pozytywną w dzienniku.

Zbiórka trwa od 15.11.-01.12.2023 r.

Zużyte baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy!

Więcej informacji znajduje się na: www.zuk.oswiecim.pl

Opiekunowie Wolontariatu