DYŻURY WAKACYJNE


2020-05-15

UWAGA! W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Gminie Kęty planowany jest dyżur wakacyjny organizowany w czterech przedszkolach.
W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na organizację dyżuru w poniższej formie może nastąpić zmiana zasad jego realizacji.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Kęty pełnić będą następujące przedszkola:

Lipiec
– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach
https://spwp7.edukacja.kety.pl/
– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach
http://www.zspwitkowice.edukacja.kety.pl/

Sierpień
– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach
https://spwp9.edukacja.kety.pl/
– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach
http://www.zspleki.edukacja.kety.pl/

Nabór przeprowadzony zostanie przez dyżurujące przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 14.00. Warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej na adres e-mail przedszkola, do którego chcą Państwo zapisać swoje dziecko lub w wersji papierowej w jego siedzibie. (dokumenty do pobrania na stronie dyżurującego przedszkola).

Dyżur wakacyjny w gminnych przedszkolach będzie organizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PLIKI DO POBRANIA:

zarządzenie – dyżur wakacyjny

regulamin – dyżur wakacyjny

wniosek o przyjęcie dziecka – dyżur wakacyjny

deklaracja potwierdzenia woli – dyżur wakacyjny